Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej?

Kasa fiskalna to urządzenie rejestrujące sprzedaż. Należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej jeśli sprzedajemy towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym. W związku z tym, jeśli sprzedajemy towar lub usługę dla osoby fizycznej (nie firmy), jako potwierdzenie sprzedaży należy wystawić paragon z kasy lub drukarki fiskalnej.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje pewne wyjątki. Nie trzeba instalować kasy fiskalnej jeśli wartość sprzedaży nie przekroczy w roku podatkowym 20 000 złotych. Jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku limit liczymy proporcjonalnie.

Niestety przepisy rozporządzenia o kasach oprócz zwolnień przewidują także obowiązek stosowania kasy fiskalnej od początku sprzedaży dla niektórych rodzajów działalności. Odnosi się to również do działalności nierejestrowanej. Dlatego jeśli będziemy świadczyć usługi np. fryzjerskie lub wykonywać makijaże czy stylizację paznokci, najpierw musimy zaopatrzyć się w kasę fiskalną. W rezultacie razem z kuferkiem przyborów musimy także zabrać ze sobą urządzenie rejestrujące. Dotyczy to również usług prawniczych i doradztwa podatkowego. 

Zgodnie rozporządzeniem trzeba rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej, nawet jeśli prowadzimy działalność bez rejestracji, w przypadku gdy dokonujemy dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników 
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
 • nadwozi do pojazdów silnikowych 
 • przyczep i naczep; kontenerów 
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych 
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach 
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten 
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego 
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, 
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
 • perfum i wód toaletowych 

Sprzedaż usług

Jesteśmy również zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej jeśli świadczymy usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering))
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.
Tagi: , , , , ,