Systemy kontroli dostępu

Kompleksowy system kontroli dostępu pozwala na zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń czy budynków przed nieupoważnionymi osobami a także rejestrację rzeczywistego czasu przebywania personelu w poszczególnych pomieszczeniach czy budynkach. Możesz ustalić także zakres uprawnień dla każdej osoby z personelu.
2020 Polinstal Sp. z o.o. | Designed by WeniX – Projektowanie stron internetowych