Kasy fiskalne dla gastronomii przesunięte do 31 grudnia 2020 r.


Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy
zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przedłuża terminy wprowadzenia kas fiskalnych online dla poszczególnych branż.

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki
gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu
i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
2) do dnia 30 czerwca 2021 r. – do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie
wstępu.

Całe rozporządzenie można znaleźć tutaj: