Nie daj oszukać się dostawcom terminali!


,

We współpracy z PayTel S.A. przygotowaliśmy unikalną propozycję dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie akceptacji kart płatniczych.

Podejmując współpracę z z nami klienci nie są zaskakiwani dodatkowymi ukrytymi kosztami, co zdarza się u innych dostawców terminali.

Przykładem ukrytych kosztów firmy A, jakie można spotkać na rynku, jest opłata za dostęp do systemu autoryzacyjnego w wysokości 15 zł netto.

Innym sposobem działania firmy B jest rozbicie faktury prowizyjnej na dwa dokumenty dostarczane w różnym czasie. Druga faktura prowizyjna obejmuje koszty dodatkowe rozliczania transakcji płatniczych, które nie zostały ujęte w pierwszej fakturze.

Modelowym przykładem działania firma C jest dodatkowy koszt na fakturze typu:

  • Opłata za brak zgodności z PCI – 12 zł netto
  • Miesięczna opłata PCI – 8 zł netto

Dodatkową pozycją jaką obserwujemy na fakturze jest Opłata systemowa w wysokości 8 zł brutto:

Ponieważ klient miał niewielki obrót na fakturze można znaleźć dodatkową pozycję opisaną jako Minimalna prowizja z kwotą – 17,74 zł:

Podsumowując u konkurencji terminal GPRS miał kosztować teoretycznie 55 zł netto (67 zł brutto) a opłat dodatkowych nazbierało się na kwotę brutto: 14,76 + 9,84 + 8 zł + 17,74 zł = 50,34 zł

Wszystkie te opłaty dodatkowe skutecznie podnoszą realne koszty najmu terminala a nie są uwidaczniane klientom przed podpisaniem umowy.

Nie narażaj się na dodatkowe koszty – zaufaj rzetelnej firmie!

Zadzwoń i zapytaj – 607-276-222