Oświadczenie o sprzedaży alkoholu – pomoże PC-Market!

Jeśli sprzedajesz napoje alkoholowe (zobacz, jak uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu) na początku każdego roku jesteś zobowiązany złożyć oświadczenie/informację o wartości/wielkości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni oraz, w przypadku detalistów, wnieść opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż.

Ważne: zgodnie z przepisami, powinieneś dokonać tego najpóźniej do 31 stycznia (pamiętaj, że nawet jeśli termin wypada w dzień wolny, nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy).

Sprzedaż detaliczna alkoholu

Jeśli sprzedajesz alkohol detalicznie (np. w sklepie lub lokalu gastronomicznym), oświadczenie o wartości sprzedaży powinieneś złożyć do organu, który wydał zezwolenie. W zależności od lokalizacji punktu sprzedaży będzie to wójt, burmistrz, albo prezydent miasta.

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

W zależności od tego, czy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustalone przepisami progi, sprzedawcy wnoszą opłatę podstawową lub podwyższoną.

Opłata podstawowa, pobierana gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim progu ustawowego, wynosi dla napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł,
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł,
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2 100,00 zł,

Jeśli sprzedaż przekroczy ustawowy próg, pobierana jest opłata podwyższona. Wynosi ona dla napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Pamiętaj, aby opłaty wnosić w terminie – opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

Niedotrzymanie tych terminów, albo wpłaty o niewłaściwej wysokości, mogą skutkować koniecznością dokonania opłaty dodatkowej albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niektóre urzędy publikują na swoich stronach internetowych kalkulatory, pomagające obliczyć wysokość opłat. Tutaj znajdziesz przykładowy kalkulator.

Sprzedaż hurtowa alkoholu

Podobnie jak w przypadku sprzedaży detalicznej, prowadząc sprzedaż hurtową alkoholu jesteś zobowiązany raz do roku do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wielkości sprzedaży za poprzedni rok. Jeśli sprzedajesz alkohole nisko i wysokoprocentowe, składasz oddzielne oświadczenia dotyczące:

  • sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu,
  • sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Rozróżnienie to jest ważne, ponieważ oświadczenie o sprzedaży alkoholu do 18% składa się do właściwego za względu na siedzibę przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego, a informację o wielkości sprzedaży hurtowej alkoholu powyżej 18% przekazuje się do Ministerstwa Rozwoju.

Wielkość sprzedaży w tym przypadku podaje się w tys. hektolitrów.

Z kolei informację na temat wielkości hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% podaje się w przeliczeniu na tys. litrów 100% alkoholu.

PC-Market zrobi to za Ciebie!

Zaoszczędź sobie czasu i kłopotów – program PC-Market posiada taką funkcję!


Źrodło: www.biznes.gov.pl

 

 

Tagi: , , , , , , ,