Przegląd kasy fiskalnej a zawieszenie działalność gospodarczej


,

Po zmianach przepisów w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej nie ma obowiązku wykonywania przeglądu kas fiskalnych. Powstaje on dopiero po „po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem, ewidencji”.

W latach poprzednich podatnicy mieli obowiązek dokonywać przeglądów technicznych kas, nawet gdy były one nieużywane przez kilka lat. Doprowadzało to do niepotrzebnych kosztów dla firm. W obecnym stanie prawnym zostało to zmienione.

Obecnie przeglądy trzeba wykonać w przeciągu 24 miesięcy od dnia fiskalizacji lub poprzedniego przeglądu technicznego.