Przegląd kasy fiskalnej – jak często, gdzie i kto?


Przedsiębiorca korzystający z kas fiskalnych ma obowiązek terminowego zgłaszania ich do przeglądu technicznego.

W celu dokonania przeglądu technicznego podatnicy muszą zgłosić kasę do podmiotu prowadzącego serwis kas. Zgodnie z § 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie kas za podmiot prowadzący serwis główny uważa się:
– producenta krajowego danego typu kasy prowadzącego jej serwis,
– podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,
– podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy.

Pilnowanie upływu terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej należy do obowiązków podatnika, nie serwisu. Przy zbliżającym się terminie przeglądu należy powiadomić serwisanta o tym fakcie. Do obowiązków serwisu należy wykonanie przeglądu.

Kasy fiskalne rezerwowe także podlegają obowiązkowym przeglądom serwisowym tak jak kasy podstawowe!

Zgodnie z § 33 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zgłoszenie kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego powinno być dokonywane nie rzadziej niż co 2 lata. Natomiast w przypadku kas fiskalnych używanych w taksówkach (sprawdź kompleksowe wyposażenie dla taxi) – nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Momentem, od którego należy liczyć termin dwuletni, jest data ostatniego przeglądu technicznego. Natomiast w przypadku pierwszego przeglądu technicznego termin dwuletni rozpoczyna się od dnia fiskalizacji kasy.

Termin wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych jest ściśle określony w przepisach ustawy o podatku VAT. Wiąże się z tym fakt, że jest to termin nieprzekraczalny i nie może zostać przywrócony (nawet w sytuacjach wyjątkowych dla podatnika, na które nie miał on wpływu).

UWAGA!

Brak wykonanego w terminie przeglądu technicznego traktowane jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi i możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu dotykają przede wszystkim korzystających z ulgi przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, jeśli w okresie do 3 lat od  rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży podatnik nie zgłosi kasy do wykonania przeglądu technicznego musi on zwrócić odliczoną lub otrzymaną kwotę za zakup kasy fiskalnej plus odsetki, rozliczenie musi być dokonane bez wezwania z Urzędu Skarbowego.