Win S-Ben – zintegrowany system zarządzania stacją paliw


System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw.

W ofercie wyróżniamy cztery podstawowe funkcjonalności:
– sprzedaż paliw,
– bezobsługowa sprzedaż paliw,
– sprzedaż gazu LPG z ewidencją przy pomocy zdalnej drukarki fiskalnej umieszczonej przy dystrybutorze,
– bezobsługowe tankowanie dla pojazdów własnych lub floty pojazdów firm kredytowanych.

Powyższe funkcjonalności mogą być łączone w dowolne kombinacje w efekcie czego powstaje jeden spójny system.

Funkcje, których nie posiadają żadne inne systemy stosowane na polskich stacjach paliw.

Zdalny dostęp do stacji.

Zastosowany serwer bazy danych umożliwia przyłączenie przez Internet do systemu stacji z dowolnego miejsca.
Umożliwia to pełny dostęp do systemu bez utrudnień dla innych użytkowników niezależnie od miejsca logowania (inne miasto czy państwo).

Przyspieszenie obsługi klienta dla stacji ze sprzedażą paliw i LPG.
Dodatkowa drukarka fiskalna z modułem zdalnego kasjera umieszczona przy dystrybutorze umożliwia:
– wydrukowanie paragonu z jednoczesną ewidencją w systemie,
– uwolnienie dystrybutora do następnego tankowania.
Główną zaletą jest szybka obsługa klienta związana z brakiem konieczności rejestrowania transakcji w budynku stacji.

Stacje bezobsługowe

TankTerminal obsługuje jeden lub kilka dystrybutorów. Wszystkie transakcje oraz informacje o zapasach, raportowane są do systemu centralnego.

Rabat z karty przy dystrybutorze – funkcjonalność umożliwiająca udzielenie rabatu przed rozpoczęciem tankowania.

Po weryfikacji karty z paskiem magnetycznym (przed tankowaniem) system zmienia cenę jednostkową paliwa w wybranym dystrybutorze, dzięki czemu klient już w trakcie tankowania zna wartość transakcji po upuście. Ważne jest, że zmiana ceny jednostkowej odbywa się z poziomu sterowania dystrybutorem czyli bez ingerencji w układ odmierzający i stosowania dodatkowych wyświetlaczy.

Interface użytkownika

Interface użytkownika został wykonany w taki sposób, aby w trakcie generowania dokumentów sprzedaży, kasjer miał możliwość obserwacji dystrybutorów oraz zarządzania ich pracą. W tym celu podstawowy ekran został podzielony na kilka obszarów.

Stałe ceny

Dla kontrahentów kredytowanych z podpisaną umową na zasadach „Cena dnia PKN Orlen + X” system umożliwia ustawianie indywidualnych cen niezależnych od cen sprzedaży.
W praktyce ustawienie ceny sprowadza się tylko do wpisania ceny bazowej w systemie. Od tej pory wszyscy odbiorcy z wprowadzoną opcją stałej ceny będą otrzymywali dokument WZ z ceną wyliczaną jako „Cena bazowa + X”.

Generowanie faktur z paragonów

Funkcja ułatwia szybkie wystawianie faktury na podstawie jednego lub kilku paragonów.

Wielowalutowość

System prowadzi sprzedaż w kilku walutach. Generalną zasadą jest przyjmowanie zapłaty w dowolnej
(zdefiniowanej) ilości walut obcych natomiast wydawanie odbywa się tylko w PLN.

System prowadzi kasę walutową oraz tabelę kursów.

Wielojęzyczna aplikacja

Obecna wersja systemu jest przygotowana do komunikacji z użytkownikiem w wielu językach. Wybór języka może być określane dla całej aplikacji lub może być zdefiniowany dla każdego użytkownika osobno. Takie rozwiązanie umożliwia np. ustawienie dialogu dla wybranej grupy kasjerów w języku niemieckim a pozostałych użytkowników w języku polskim.